Zesummen Danzen (ZD)

DONNESCHDES / JEUDI

Heures: 9h30 – 10h30 (!)

Standuert / Place: Centre culturel Mensdorf

Alter/Age: –

Monitrice: Josette BUSCHMANN

Bezuelung / Paiement: Tarifer

Période: 28.09.2023 – 27.06.2024

NB: Zesummen Danzen: Die Welt der Tänze in der Gruppe entdecken (vorher Tanzgymnastik TG)